23 Mart 2012 Cuma

İSLÂMÎ MÜZİK Mİ?“Bugünkü şaşkın halleri eylemişti, Resul beyan,
Demişti: Bir gün gelecek; garib olur bana uyan,
Her evde çalgı çalınır; işitilmez olur ezan,
Alim bulunmaz bir yerde cahillere kalır meydan...”Öyle mi? E,öyle...Ehli sünnet Kasidesi'ndeki bu dörtlük son zamanlarda hızla artan bir din cehaletini ve hatta müslümanın imanı için büyük tehlike arzeden bir mevzuuyu hatırlattı, paylaşmadan edemedim.
Dinimizin asli kaynakları olan Kur’an-ı kerimde ve Hadis-i şeriflerde müziğin kesinlikle yeri yok iken, bilakis İslam âlimleri, Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere dayalı olarak, söz birliği ile müziğin haram olduğunu bildiren sayısız sözler sarfetmişken, nasıl oluyor da mütedeyyin kesim dahi müziksiz yaşayamıyor? Üstelik Yusuf İslam, Sami Yusuf gibi şarkıcılar tarafından yaygınlaştırılan, ülkemizde ve dünyada sayıları giderek artan solist veya gruplarca icra edilen, adına 'İslami Müzik' dedikleri bir bid'at, nasıl da hemen kabul görebiliyor? Ya 'tasavvuf musikisi' ne ne demeli? Dinimizde haram ve yasak olduğu açıkça bildirilen müzik kelimesi ile İslam ve tasavvuf kelimeleri nasıl yan yana getirilebiliyor?
Halbuki müzik hakkında yazılan sahih kaynaklara bakıldığında, müziğin diğer bütün dinlerde de büyük günah olduğu, incilin yasakladığı, lakin papazlar tarafından sonradan kiliseye sokulduğu görülebiliyor. Hatta Hristiyanlığın tahrif olmasının en büyük sebeplerinden biri olarak, kiliseye sokulan müzik gösteriliyor. İşte İslamiyeti de Hristiyanlığın durmuna düşürmek için, son yıllarda hızlı ve sinsi bir şekilde müzik dinin içine sokulmaya çalışılıyor, maalesef gaflet içindeki müslümanlar, her türlü çalgı aleti eşliğinde, nefsi okşayan nağmelerle söylenen bu ilahilerle korkunç bir bid'ate, hatta küfre sürükleniyor.
Birkaç sene önce, mübarek ramazan ayında, yurt dışından 'islami müzik'(!) konserleri vermek üzere çeşitli gruplar getirilmiş, bunlar çeşitli enstrümanlar eşliğinde ilahiler söylemiş, hip- hop tarzında parçaları, bu tarza ait figürlerle seslendirmişlerdi.Başlarında beyaz namaz takkeleri bulunan bu gençler, sonraki günlerde istanbul'un meşhur camiilerinde cemaatle namaz kılıp, halka "hem namaz kılarız,hem de şarkı söyleyip dans ederiz" mesajı vererek, dinimizce haram olan müziği, meşru olarak göstermeye çalışmışlar ve bunda da son derece başarılı olmuşlardı.Zira  belediyeler, oteller, restoranlar, fasıllar eşliğinde söylenen, her türlü çalgı aleti ile icra edilen ilahileri iftar programlarına dahil ettiler, yani ibadete haram karıştırarak korkunç bir tehlikenin yaygınlaşmasına sebep oldular. Tıpkı şu anki tahrif olmuş Hristiyanlıkta müziğin ibadetin bir parçası olması gibi.Halbuki dinimizde müzik günah olmakla birlikte, bu, ibadete karıştırılınca ,yani çalgı, müzik eşliğinde Kuran-ı Kerim, mevlid, ilahi okununca küfür oluyor. Ayrıca haram olan birşeyi helal kabul etmek dahi küfrün sebepleri arasında zikrediliyor.
Merhum Mehmet Oruç bey bir makalesinde diyor ki:
"Şimdi şapla şeker karıştı. Eskiden saflar ayrı ve netti. Kim ne yaptığını biliyordu. Her şeyin cılkı çıkmamıştı, curcunaya dönmemişti. İçki içecek olan meyhaneye, eğlenecek olan eğlence yerine, ibadet edecek olan da, camiye giderdi. Haram işleyen de günahını bildiği için üzülürdü. Üzüldüğü, yaptığını meşru görmediği için de küfre düşmezdi. Şimdi her şey birbirine karışmış durumda. İbadet mi yapıyor, eğleniyor mu belli değil. Bütün bunlar müziği ve haramları meşrulaştırmanın, haramı helali birbirine karıştırmanın yani “Dini sulandırma” projesinin bir parçasıdır. Görünüşe bakıldığında bu davranışlar halkın cahilliğine veriliyorsa da, bu o kadar basit bir hadise değildir. Müslümanlar bu hale planlı bir şekilde, belli bir proje doğrultusunda getiriliyor. Bu projenin içeride ve dışarıda bayraktarlığını yapan pek çok kimse var. Rock Müziğin başını çeken Cat Stevens diğer ismi ile Yusuf İslam’ın takip ettiği çizgi hayli enteresan. Önce İslam âlimlerinin kitaplarından ve çevresindeki Müslüman kimselerden müziğin haram olduğunu öğrenip Müslüman olmasıyla beraber müziği de bırakıyor. Daha sonra birden fikir değiştiriyor. Bu değişikliği de kendince şöyle yorumluyor: “Başlangıçta müzik konusunda şüphelerim oluşmuştu. Daha sonra Kur’ana ve hadislere baktım, müzik ile ilgili bir şey göremedim. İyi, faydalı şeyleri İslamiyet emrediyor. Müzik iyi ve faydalı olduğuna göre, haram olamaz diye yorumladım. Yeniden çalışmaya başladım...” Binlerce İslam alimi, Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere dayanarak Müziğin haram olduğunu söylüyorlar; bu ise, göremedim, diyor. 
Yapılan bu kadar İslam dışı davranışlardan sonra insan ister istemez şüpheye düşüyor. Acabalar akla geliyor. Bu tip insanlar, bu tip gruplar acaba belli maksatlar için mi Müslümanların arasına sokuluyor?!"
 “İslami Müzik” saçmalığını savunmak, zemzemin içine şarap katmak gibi çirkindir. Bu, zemzeme yapılacak en büyük hakarettir. Birileri, vazifeleri gereği kasıtlı olarak bunu yapabilir fakat Müslümanların buna alet olması affedilebilir hata değildir.  Çalgı aleti eşliğinde söylenen, ilahinin, şarkının, kasidenin dinimizde haram olduğunda söz birliği vardır. Hatta ilahinin müzik aleti ile söylenmesi ile ibadete müzik sokulduğu için haramdan öte küfür olduğu bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde, “İlk tegannî eden şeytândır” “Müzik, kalbde nifâk hâsıl eder”, “Allahü teâlâ, beni âlemlere rahmet olarak ve çalgıları, cahiliye âdetleri ve putları yok etmek için gönderdi” buyurulmuştur. Harama helal diyen ve haramı ibâdete karıştıran kâfir olur. Resulullah efendimizin geldiği bir evde, küçük kızlar tef çalıp şarkı söylüyorlardı. Şarkıyı bırakıp, Resulullahı övmeye başladılar. “Benden bahsetmeyin! Beni övmek (mevlid, ilahi) ibâdettir. Eğlence, oyun arasında ibâdet caiz değildir” buyurdu (Kimya-i saadet). Tef, çalgı çalarak veya oyun arasında Kur’an okuyan, ibadet eden kâfir olur, dinden çıkar. (Tergib-üs-salât)
*******
Bazı alimlerin müzik hakkındaki sözleri ise şöyle:

Enes bin Malik hazretleri, “En pis kazanç, şarkı ve çalgı aletleriyle kazanılandır” dedi. (İbni Ebid-Dünya) 
İbni Abbas hazretleri, “Çalgı aletleri haramdır” dedi. (Beyheki) 
Şeyh Muhammed Rebhami hazretleri buyuruyor ki:
"Saz, tanbur, def, ney ve diğer çalgı aletlerini çalmak, Allahü teâlânın emrini tutmamak olur." (Riyad-ün-Nasıhin)

İmam-ı Birgivi hazretleri buyuruyor ki:
"Saz dinlemekten kulaklarını korumalıdır." (Risale-i Birgivi) 
"Şarkı ve müzik aletlerinin haram olduğu konusunda icma vardır." (İbni Salâh)
İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
"İmam-ı Ziyaeddin-i Şami, Mültekıt kitabında (Hiçbir âlim, teganniye mubah demedi) buyurdu."(m. 266) 
"Camide def çalmak günah olunca, başka çalgının camide çalınması hiç caiz olmaz. Kadınların düğünlerde def çalması caizdir" (Redd-ül Muhtar)
"Şimdiki tarikatçıların yaptıkları gibi, dönmek, dümbelek, ney, saz çalmak haramdır." (Tahtavi şerhi) 

İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: 
"Eğlence veya para kazanmak için başkalarına şarkı söylemek, sözbirliği ile haramdır. Çalgı ile raks etmek büyük günahtır. Sıkıntısını gidermek için kendi kendine şarkı söylemek günah değildir. Çalgı olarak, yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir." (Redd-ül-Muhtar)
"Tasavvuf müziği diye bir şey yoktur. Müzik, nefsin gıdası, ruhun zehiridir, kalbi karartır." (Dürr-ül mearif)
"İlahileri çalgı ile, ney çalarak okumak bid'attir. Harama helal diyen ve haramı ibadete karıştıran kâfir olur." (S.Ebediyye)
"Her çeşit çalgı dinlemek haramdır." (Fetava-i Bezzaziyye, Hadika, Ahlak-ı alaiyye)
"Müzik bütün dinlerde büyük günahtır." (Dürr-ül-münteka)
İmam-ı Birgivi hazretleri:
"Musiki ile okunan şeyleri dinlememeli. Cahil tarikatçılar teganni ile ilahi okuyorlar. Musikiden hasıl olan şehvet lezzetlerine, ibadette lezzet hasıl olduğunu, feyiz geldiğini sanıyorlar. Böyle sapıklar, Deccal’ın askeridir. Kur'an-ı kerimi, zikri ve duayı teganni ile okuyanları dinlememek gerekir. Tatarhaniyye fetva kitabı, bunları teganni ile okumanın haram olduğunda sözbirliği bulunduğunu yazmaktadır."(Birgivi vasiyetnamesi şerhi)
*******
Bu konuları  bilen ve  ihtimam gösterenlerin varlığını bilip, şükretmekle birlikte, günlerdir yoğunluktan yazamadığım halde hergün bu küçük blogu ziyaret eden kıymetli takipçiler arasında belki de bilmeyen, işitmeyenlerin de olabileceğini düşünüp, bu mühim bilgileri kendilerine ulaştırmak istedim.Malumunuz,
"Ortalık karışır,yalanlar yazılır, adetler ibadetlere karıştırılır ve eshabıma dil uzatılırsa, doğruyu bilen herkese bildirsin. Doğruyu bilip de, gücü yettiği halde bildirmezse, Allahın ,meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstüne olsun"
hadis- i şerifinin haber verdiği kimselerden olmaktan korkmaktayım. Cenab-ı hak hepimizi beğenmediği, yasak ettiği işleri yapmaktan muhafaza eylesin inşallah.
*******
Yorum yazdığı halde,göndermekte problem yaşayanlar varmış,sebebini ben de bilemedim.Şu bilgileri hatırlatmak isterim:
*Yorum yazmak istediğimiz yazının altındaki, 'yorumunuzu yazın' kısmına tıklayarak yorumumuzu yazıyoruz.
*Yorum yazdığımız pencerenin altındaki "yorumlama biçimi"nin karşısında yazan "profil seçin" kısmının yanındaki minik oka tıklayarak açılmasını sağlıyoruz.
*Açılan pencerden -mesela- ,Adı/URL yazan kısmı tıklayarak seçiyoruz.
*Bundan sonra açılan pencereye adımızı yazıp, devam kısmına tıklıyoruz.
*İstersek önizleme kısmından yazımızı kontrol ederek,dilersek de doğrudan "yayınla"ya tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.
*Buna rağmen yine problem varsa, lütfen aise9398@gmail.com adresime durumu bildiren bir mail gönderebilir misiniz?
*Teşekkür ederim:)7 yorum:

 1. İlahilerdeki müzikler bile göbek havası muhakkak müzikal alet var içinde ben hiç sevememiştim zaten ama bazı insanlar onu dinlerken Allah inancımız daha da kuvvetleniyor savunmasını yapıyorlar.Sözleri etkileyebilir ama işte müziklede süsleniyor nihayetinde.Asıl bundan sonrası önemli yapılmaması gerekeni öğrendikten sonra uygulayabilmek ve çevremizide haberdar edebilmek tabikide.sana teşekkkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tabi ya Esincim,
   şimdi ilahiler,esma-i hüsna hep böyle tehlikeli bir uygulama ile sunuluyor,maalesef nefsin hoşuna giden bu durum ayırt edilemeyerek,ruhun hoşuna gittiği sanılıyor...dinimizin üç temel prensibini ne güzel özetlemişsin;öğrenmek,öğrenilen ile amel etmek ve başkalarının da öğrenmesine çalışmak...Ben sana çok teşekkür ederim canım:)

   Sil
  2. Bazen bazi şeyleri yaşayınca kıymetini daha iyi anla mısınız sizler de?
   Ben çoğu zaman yaşamadan anlayamayanlardanım maalesef. Anlatınca anlayabilenlerden değil. Tabii şimdi böyle değil eskiye nisbetle. Ben şu "yeşil pop" diye adlandırılan camianın güdülen koyunu oldum bir zaman. Allahü teala affeder inşaallah, amin. Şimdi nazım geçenlere, etrafımda ve aile ve akrabalarımda bulunanlara, bu melanetlerin ne menem alçak şeyler olduğunu anlatamadığım için başımı duvarlara vurasım geliyor bazen. Sonra hidayet Rabbim'dendir diyor ve dua ediyorum. Kıymetli bir büyüğüm kasetlerimi kırınca mektup yazmıştım saygı göstermesi üzerine. - Bu mektup ayrıca tartışılır da, uzatmayayım. :) - Ona mektubu veren aracıya, "Ona söyle harama saygı olmaz!" demişti. Şİmdi ne kadar haklı olduğunu anlıyorum hamd olsun. Meğer o zamanlar içim çürüyormuş onları dinleye dinleye. Ve biliyor musunuz, Allahü tealaya aşk üzerine, varlık sebebimiz üzerine öyle içten yazılar yazardım ki, o müzikleri dinleye dinleye yazamaz olmuştum. Güya onları dinlerken ölümü, Rabbimi hatırlıyordum. Dediğim gibi, içimdeki tüm güzellikleri eritiyormuş ben farkında değilmişim.
   Kıymetli büyüğüm, ne kadar mühim bir meseleye parmak basmışsınız. Allahü teala razı olsun sizden, amin.
   Selametle...

   Sil
  3. Sevgili Rasiha,
   Müziğin mümin olan ruhun değil,münafık ve hatta kafir olan nefsin gıdası olduğu hakikatını tecrübe etmiş ve şükürler olsun ki rücu etmişsin...Cenab-ı Hak basiret gözümüzü açsın,hakkı hak ve batılı olarak göstersin inşallah.
   "Harama saygı olmaz";ne mertçe bir söz...
   Rasihacım,yaşça büyüğüm sadece:(
   Allahü teala hepimizi razı olduğu hal üzere bulundursun inşallah,amin.

   Sil
 2. yazılara birer "Beğen" butonu eklenmeli ;))

  YanıtlaSil
 3. Ablacığım,dün çocuklara islamın şartlarını ve kuranı kerimi çizgi film olarak anlatan bir reklam gördüm,sipariş vermek için bir firmayı aradım.Gönderdiğiniz CD lerde ufacık bir müzik veya şarkı olursa direk çöpe koyarım yollamayın dedim..Hayır efendim yok dedikten sonra dedi ki,ama ilahiler müziksiz söylenince dinlenmez ki,saçma olmaz mı??? Yorumu sana bırakıyorum.Karşımdaki (ve onun gibi binlercesi) çalgının haram olduğunu bilmiyor..Yazık,yazık!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne denebilir ki Nazlı'cım?
   Bazı uygulamalar öyle yaygın halde ki,doğruluğu/yanlışlığı sorgulanmadan kabul görüyor maalesef...Hızla akıp giden zaman,dünyanın binbir türlü koşturmacası,şapla şekerin birbirine karışması...işimiz çok zor hakikaten...Allahu telaya hep dua etmeli,biz bunca keşmekeşin içinde doğruyu ve yanlışı ayırt etmekten pek aciziz,Rabbim doğruları bize bildirsin...Hep çok istemeli bunu...bilemeyenlere de kızmamalı aslında,merhamet etmeli,doğruyu bulmaları için dua etmeli..

   Sil